8 februar, 2017 15:22

AKV anbefaler:

At du på det areal, hvor du skal dyrke læggekartofler i 2017, ud-tager en jordprøve til undersøgelse for kartoffelcystenematoder (også kaldet kartoffelål).

Der udtages en prøve for hver 3 ha, og en prøve består at 60 stik udtaget med et jordspyd jævnt fordelt over arealet (håndter prøven forsigtigt, da nematoderne kan gå i stykker). Prøven sendes til eller afleveres på AKV Langholt, og vi vil sørge for videresendelse til Holland. Prisen for en prøve er 325 kr., og hvis der konstateres nematoder i prøven, vil den yderligere koste 375 kr. for artsbestemmelse.

Dette skal ske i perioden 1. – 15. marts 2017

 Nematoder – et problem i fremmarch

I Danmark udtager NaturErhverv årligt et antal stikprøver for at kontrollere udbredelsen af nematoder. I gennemsnit af de sidste 3 år er der fundet nematoder i 15% af prøverne.

Der findes to typer nematoder, Ro og Pa. Tidligere havde vi i Danmark kun type Ro1, som de fleste sorter i dag er resistente overfor og derfor ikke et problem længere. Fundene de senere år er af typen pallida (pa), som der desværre ikke er samme antal sorter, der er resistente over for, ligesom resistensen tilsyneladende ikke er 100%.

I Tyskland og Holland er der nu forekomst af en ny afart af pallida, samlet kaldet Pallida Emsland efter området i Tyskland, hvor den først blev fundet. Den findes i en række varianter, og der findes ikke en sikker resistens mod disse typer.

Kort sagt: DEN ER EN TRUSSEL FOR KARTOFFELAVLEN

Undersøg læggekartoffelarealet

Er AKV’s anbefaling. Vi har kun kendskab til få tilfælde af pallida-nematoder i Nordjylland, mens forekomsten i Midtjylland er betydelig. Dette skyldes AKV-avlernes sunde sædskifte.

Læggekartofler er langt de største syndere til spredning af nematoder, og det er derfor, vi anbefaler en konsekvent undersøgelse af arealet til læggekartofler – for skulle det lige netop være den mark, du har nematoder i, er det også den sikre vej til spredning til resten af ejendommen. Har arealet ikke tidligere eller kun en gang tidligere været anvendt til kartoffelavl, vil det ikke være nødvendigt.

Konstateres der nematoder på arealet, bør det anvendes til avl af fabrikskartofler i en højresistent sort, og læggekartoffelproduktionen flyttes til et andet areal.

Sorter med høj pallida-resistens er bl.a. Signum, Energie, Novano, Seresta og Festien.

Vil du høre mere så kontakt Claus Nielsen på tlf. 41 63 99 33.