28 januar, 2019 12:02

AKV Langholt er lige nu i gang med en investering i større timekapacitet, således at vi fra efteråret 2019 vil være i stand til at producere 32 ton mel/time mod tidligere 20/ton mel pr. time. Dette sammen med tidligere investering i inddampningsanlæg, nyt proteintørreri og en silo til opbevaring af 60.000 ton mel gør, at virksomheden nu vil få kapacitet til at producere minimum 80.000 ton mel pr. år.

Afsætningen af kartoffelmel er ligeledes i en gunstig udvikling, og i august 2018 blev et nyt modificeringsanlæg taget i brug, som åbner op for nye markeder. Samlet set betyder dette, at der markedsmæssigt også er behov for at udvide produktionen over de kommende år.

Det er derfor besluttet at udvide AKV’s tegning. Den nuværende svarer til en produktion på ca. 62.000 ton mel, og denne øges over de kommende år til en produktion på ca. 80.000 ton mel.

Der inviteres i denne forbindelse til et informationsmøde for interesserede landmænd i Hjallerup tirsdag den 26. februar 2019 kl. 09.00. Tilmelding til Jytte Koldkjær på e-mail: jk@akv-langholt.dk eller tlf.: 25 34 96 54 senest onsdag den 20. februar kl. 09.00.

Hvis du er interesseret i nogle af de nye andele, er du også meget velkommen til at rekvirere tegningsmateriale ved henvendelse til kontakt ovenfor.