13 december, 2016 12:53

Jordløsning i forbindelse med lægning eller efter lægning

Erfaringerne fra vores forsøg og i praksis viser store økonomiske merudbytter ved jordløsning i Nordjylland. I forsøg i 2016 er der opnået et merudbytte på 12 hkg stivelse/ha ved jordløsning med Agrisem jordløsner efter lægning.

Jordløsningen kan foretages på to måder:

Ved i forbindelse med lægning at montere en jordløsner mellem traktor og lægger. Vælger man denne løsning, er det vigtigt, at der kun er to hjul på læg- geren, da de hjul, der kører i den løsnede jord, efterfølgende genpakker den jord, man lige har løsnet.

En enklere og mere effektiv løsning er at jordløsne efter lægning, hvilket kræver en lille traktor, der sporer, men det giver en ekstra arbejdsgang.

Jordløsning – Dybde, tid og type

Ved jordløsning er det vigtigt at komme godt i dybden. Ca. 45-50 cm giver efter vores erfaring det bedste udbytte. Agrisem Cultiplow har i forsøg vist sig at være den bedste model til jordløsning (buede tænder og brede skær). Jordløsning efter lægning bør foretages så hurtigt som muligt efter lægningen og ikke senere end fem dage efter.

Udfordringer ved optagning

Marker med store sten kan give anledning til problemer, så det er vigtigt at få lavet en tydelig markering af sten, der ikke kan fjernes. Forskydning af kam kan i nogle tilfælde være skyld i lidt spild/overskårne kartofler. I 2016 har vi i let sandjord med lille kam set, at løs jord kan skubbes foran optageren, og at rulleskæret kunne have vanskeligt ved at skære top over.

Udlejning jordløsner

AKV har tidligere udlejet jordløsner, hypper og en traktor. Det var for at give flest mulig mulighed for at afprøve teknikken og effekten på de enkelte jorde. Fremover vil der kun være mulighed for at leje en jordløsner, da vi selv i større omfang skal bruge traktor og hypper til forsøg.

Skulle der være en enkelt eller to, der ikke har fået afprøvet jordløsning, vil vi i det omfang, det er muligt, være behjælpelige med udlejning af traktor til formålet. Passer til rækkeafstand 75/75 cm.

Oplysning om betingelser og leje af maskine fås ved henvendelse til

Claus Nielsen på telefon 41639933 eller mail: chn@akv-langholt.dk