Stivelse

Kartoffelstivelse fremstilles af kartofler med et højt indhold af stivelse, ca. 20%.

Herudover består en stivelseskartoffel af 70% vand (kartoffelsaft) og 10% fibre (pulp). Stivelseskartoflerne adskiller sig derved fra spisekartofler, der har et indhold på 10-12%.

Ved modtagelsen af kartoflerne på fabrikken bestemmes indhold af stivelse samt smuds. Stivelsesmængden i de enkelte leverancer udgør afregningsgrundlaget overfor landmanden, der har leveret kartoflerne. Smuds dækker sten, jord, planterester m.v., der alle fjernes ved vask af kartoflerne forud for den egentlige fremstillingsproces.

I den første del af produktionsprocessen findeles kartoflerne, hvorved stivelseskornene frigøres og kan separeres fra kartoffelsaften.

I et efterfølgende vandigt oprensningstrin adskilles stivelsen fra fibrene, der isoleres, afvandes og sælges som pulp.

Stivelsen oprenses herefter i en række procestrin for til sidst at blive afvandet og tørret. Produktet kaldes nu kartoffelstivelse eller blot kartoffelmel.

Hele processen er nøje overvåget af procesoperatører, der løbende kontrollerer alle procestrin og sikrer, at produktionen opfylder kravene til fødevareproduktion.

Produktet lagres i lukkede og isolerede siloer. Herfra overføres kartoffelstivelsen til direkte udpakning som fødevarer eller til Cargill-AKV´s produktion af papirstivelser (ikke-fødevarer).

Fødevareproduktionen er godkendt af de danske myndigheder, produktkvaliteten og fødevaresikkerheden opfylder ISO standarder og desuden opretholdes en del andre certificeringer af hensyn til miljøet eller kunderne.

AKV´s kartoffelstivelse sælges af:

AKV Langholt AmbA
Gravsholtvej 92
9310 Vodskov
Danmark

Salgsdirektør Bjarne Larsen

Tlf.: +45 26 86 92 07

E-mail: bjl@akv.dk