K-2 (Gødning)

Et af biprodukterne fra produktionen af kartoffelmel er kartoffelsaft. Fra 2016 har AKV tilbudt produktet K-2, der fremkommer ved, at de tidligere safttyper K-30 og K-45 blandes, og herefter fjernes proteinet. Til sidste afdampes vandet, så tørstofprocenten stiger fra ca. 4% til ca. 40%. K-2 er fordelagtigt til gødskning af kartofler, da det er klorfattigt og har et højt indhold af kali.

Nærmere information fremgår af vedlagte informationsblad.

K2 Datablad

Spørgsmål samt bestilling af K-2 kan ske ved henvendelse til:

Agrokonsulent
Svend Bjerre Bøgh
Mobil: 40516234
E-mail sbl@akv-langholt.dk