AKV Langholt AmbA
Gravsholtvej 92
DK-9310 Vodskov

Tlf.: +45 96 38 94 20
Fax: +45 98 28 65 03

E-mail: akv@akv-langholt.dk

 

RBN 

Ronnie B. Nielsen

Adm. Direktør
Mobil: +45 41 29 52 05

 

 

Varetager den overordnede ledelse af AKV Langholt AmbA, og har samtidig den overordnede ledelse af Cargill-AKV I/S sammen med et bestyrelsesmedlem fra Cargill A/S

 

JK 

Jytte Koldkjær

Sekretær
Tlf.: +45 20 60 39 91
Mobil: +45 25 34 96 54

Sekretariat, herunder rejser og gæstearrangementer samt rengøring. Rekruttering af personale, inkl. ansættelseskontrakter. Administration vedr. andele, herunder dyrkningskontrakter. Indkøber af kontorinventar, tryksager m.v. Kontaktperson vedr. rundvisninger.

Bjarne Larsen

Salgsdirektør

Mobil: +45 26 86 92 07

Ansvarlig for AKV's kommercielle organisation og for afsætningen af AKV's native kartoffelstivelse globalt.

carsten-reberholt

 

Carsten Reberholt

Logistikkoordinator
Tlf.: +45 20 60 39 92
Mobil: +45 20 41 62 33

Logistik samt indkøber af kontorartikler.

 

LER 

Laila Rossen

Laborant
Tlf.: +45 20 60 39 80

Kvalitetskontrol i AKV´s laboratorium. Tager sig endvidere af prøveforsendelser og certifikatudstedelse. Indkøber af laboratorieudstyr.

 

HP 

Henrik Pedersen

Agrochef/Vicedirektør
Tlf.: +45 40 68 62 33
Mobil: +45 40 68 62 33

Leder af AKV´s agroafdeling. Tager sig især af rådgivning, salg af læggekartofler og kartoffelpulp samt forsøg. Har endvidere ansvaret for AKV´s andelshaverrelationer.

 

nielsjorgen-kristensen

 

Niels Jørgen Kristensen

Agrokonsulent (læggekartofler)
Tlf.: +45 40 15 62 33
Mobil: +45 40 15 62 33

Fremavl og salg af læggekartofler. Herudover rådgivning af kartoffelavlere samt forsøg.

svend-larsen

 

Svend Bjerre Bøgh

Agrokonsulent (miljø)
Tlf.: +45 40 51 62 34
Mobil: +45 40 51 62 34

Biprodukthåndtering samt opgaver indenfor agrorådgivning og forsøg.

 

DSC_2467-Edit 

Charlotte Geertsen

Indkalder/Assistent
Tlf.: +45 20 60 39 82

Indkaldelse af kartofler, salg af pulp samt administration vedr. blandt andet læggekartofler. I anlægsafdeling indkøber af reservedele samt andre administrative opgaver.

 

DSC_2487-Edit 

Claus Nielsen

Forsøgsleder
Tlf.: +45 41 63 99 33

Markforsøg med kartofler samt udlejning af fabrikkens kartoffeludstyr (jordløsner, ukrudtsrenser, overskæring af læggekartofler).

Medhjælper ved kontrol af læggekartofler og rådgivningsopgaver.

niels-johansen

 

Niels P. Johansen

Teknisk chef
Tlf.: +45 20 60 39 93
Mobil: +45 20 60 39 93

Leder af teknisk afdeling. Ansvarlig for gennemførelse af projekter samt vedligehold af fabrikkens anlæg.

bo-oldenburg

 

Bo Oldenburg

El-mester
Tlf.: +45 20 81 82 33
Mobil: +45 20 81 82 33

Reparation og vedligeholdelse af AKV´s el-installationer samt PLC-styringer og projektering af nyanlæg. Indkøber af diverse af el- og PLC-udstyr.

Morten Pedersen

 

Morten Pedersen

Produktionschef
Tlf.: +45 52 39 12 19
Mobil: +45 52 39 12 19

Ansvarlig for gennemførelse af produktion og udlevering, herunder indkøb af diverse hjælpestoffer.

Brian Nielsen

Økonomichef

Mobil: +45 20 60 39 89

Leder af AKV´s økonomiafdeling samt indenfor administrativ IT og telefonsystemer.

 

ANH 

Annika Hvolbæk

Økonomiassistent
Tlf.: +45 20 60 39 94
Mobil: +45 20 60 39 94

Udbetaling af løn samt daglig bogføring, fakturering og andre administrative opgaver, herunder afløsning i logistikafdelingen.

henrik-kyed

 

Henrik Vixø Kyed

IT-ansvarlig
Tlf.: +45 20 28 60 54
Mobil: +45 20 28 60 54

Administrerer AKV's IT infrastruktur

Henriette Damgaard

 

Henriette Damgaard

Udviklings- og Kvalitetschef
Mobil: +45 20 95 03 47

Ansvarlig for kvalitet, sikkerhed og miljø, herunder vedligehold af kvalitets- og energiledelsessystemer samt gennemførelse af audits.