AKV anbefaler: At du på det areal, hvor du skal dyrke læggekartofler i 2017, ud-tager en jordprøve til undersøgelse for kartoffelcystenematoder (også kaldet kartoffelål). Der udtages en prøve for hver 3 ha, og en prøve består at 60 stik udtaget med et jordspyd jævnt fordelt over arealet (håndter prøven forsigtigt, da... Read more

Læs mere

Læggekartoffelsituationen Som det ser ud nu, er der ventelister på læggekartofler til foråret, og derfor er det meget vigtigt, at man passer godt på de læggekartofler, der ligger på lagrene. Det er vigtigt at få kigget til lageret, gerne dagligt, og det kunne være en god ide med en logbog... Read more

Læs mere

Jordløsning i forbindelse med lægning eller efter lægning Erfaringerne fra vores forsøg og i praksis viser store økonomiske merudbytter ved jordløsning i Nordjylland. I forsøg i 2016 er der opnået et merudbytte på 12 hkg stivelse/ha ved jordløsning med Agrisem jordløsner efter lægning. Jordløsningen kan foretages på to måder: Ved... Read more

Læs mere

Andele lejes

5. dec - 2016

5.000 hkg leveringsret til AKV lejes. Palle Joest Andersen – Tlf. 20 22 66 02

Læs mere

Andele sælges

14. nov - 2016

5.500 hkg leveringsret til AKV sælges. Jørn Olesen – Tlf. 40 85 01 15

Læs mere

Pulp sælges

7. nov - 2016

Den større produktion af kartofler i år giver også en større pulpmængde. Er der nogen, der er interesseret i at aftage noget kartoffelpulp, hører vi rigtig gerne fra jer. Prisen er ca. 65 øre/FE. Interesserede kan henvende sig til Charlotte Geertsen på tlf. 96 38 94 32.  

Læs mere

Frost og lagring

7. nov - 2016

Frost og lagring Vejret er ved at være koldt, og det er kartoflerne også. I kule er ét lag fiberdug ikke nok længere. Skal kartoflerne opbevares i længere tid, burde de være dækket med halm og plastik nu, og er de ikke det, er det på høje tid at få... Read more

Læs mere