AKV Langholt er lige nu i gang med en investering i større timekapacitet, således at vi fra efteråret 2019 vil være i stand til at producere 32 ton mel/time mod tidligere 20/ton mel pr. time. Dette sammen med tidligere investering i inddampningsanlæg, nyt proteintørreri og en silo til opbevaring af... Read more

Læs mere

AKV’s andelsandelshavere har ved en ekstraordinær generalforsamling den 18. oktober 2017 besluttet at udvide AKV’s faste tegning med 750.000 hkg. Andelene udbydes først til de nuværende andelshavere, der har frist til og med den 3. november 2017. Herefter udbydes evt. resterende andele til alle efter først-til-mølle-princippet, hvilket vil sige, at... Read more

Læs mere

AKV anbefaler: At du på det areal, hvor du skal dyrke læggekartofler i 2017, ud-tager en jordprøve til undersøgelse for kartoffelcystenematoder (også kaldet kartoffelål). Der udtages en prøve for hver 3 ha, og en prøve består at 60 stik udtaget med et jordspyd jævnt fordelt over arealet (håndter prøven forsigtigt, da... Read more

Læs mere

Læggekartoffelsituationen Som det ser ud nu, er der ventelister på læggekartofler til foråret, og derfor er det meget vigtigt, at man passer godt på de læggekartofler, der ligger på lagrene. Det er vigtigt at få kigget til lageret, gerne dagligt, og det kunne være en god ide med en logbog... Read more

Læs mere

Jordløsning i forbindelse med lægning eller efter lægning Erfaringerne fra vores forsøg og i praksis viser store økonomiske merudbytter ved jordløsning i Nordjylland. I forsøg i 2016 er der opnået et merudbytte på 12 hkg stivelse/ha ved jordløsning med Agrisem jordløsner efter lægning. Jordløsningen kan foretages på to måder: Ved... Read more

Læs mere

Andele lejes

5. dec - 2016

5.000 hkg leveringsret til AKV lejes. Palle Joest Andersen – Tlf. 20 22 66 02

Læs mere