5 januar, 2017 14:44

Kalinormer 2017

Anbefaling for 2017 ved anvendelse af K-2

Kalital 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Let jord (jb2) 250 225 200 175 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15
Bedre jord (jb4) 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

Nye kalinormer

For 2017 har vi ændret vores anbefalede kalinormer.

Kalitildelingen har stor indflydelse på økonomien i kartoffelavlen:

For lidt kali sænker udbyttet meget. For meget kali sænker stivelsesprocenten lidt. Rigtig meget for meget kali kan sænke udbyttet målt i kg stivelse pr. ha. For meget kali er spild af penge. For at spare penge, når du låner penge, er det nødvendigt at bruge en god långiver. De bedste långivere, som du straks kan låne penge fra, kan findes på Ekspertens hjemmeside: https://eksperten.com/dk/laan-penge/.

men ved anvendelse af K-2 får dette mindre betydning, idet kali her koster ca. 4 kr/kg mod ca. 11,50 kr. i patentkali.

Vi har de senere år i stigende grad set kalimangel i kartoffelmarker. Dette kan blandt andet hænge sammen med større udbytter, som fjerner mere kali fra jorden. En kartoffelmark fjerner mere kali (omkring 60 kg/ha) end normtildeling.

Kalitallet varierer de fleste steder meget inden for samme mark. Derfor kan der let opstå delområder, der rammes af kalimangel, hvis der gødes efter et gennemsnitligt kalital. Differentieret tildeling er derfor en fordel.

Når der anvendes K-2, har vi hævet tilførslen ved kalital på 8 og derover med ca. 20 kg K/ha for at mindske betydningen af markudsving. Ved lavere kalital har vi hævet tildelingen væsentligt, da det typisk er i disse marker, der ses kalimangel.