Kontaktpersoner

Indkaldelser
Charlotte Geertsen
+45 20 60 39 82

Indvejning Vejehus
+45 20 60 39 85

Rådgivning
Henrik Pedersen
+45 40 68 62 33

Rådgivning
Niels Jørgen Kristensen
+45 40 15 62 33

Rådgivning
Claus Nielsen
+45 41 63 99 33

Overdragelser, pant m.v.
Jytte Koldkjær
+45 20 60 39 91 / +45 25 34 96 54

Økonomi, afregninger
Brian Nielsen
+45 20 60 39 89

Smuds- og stivelsesprøver udtages ved indvejning og fra oven i læs som en fælles analyse af prøve fra hhv. forvogn og hænger. Fra enkeltbiler vil der blive udtaget to prøver, som sammenblandes før analyse. Forvogn og anhænger med forskellig kvalitet kartofler analyseres som to enkeltbiler.

Det skal understreges, at:

Der må i samme læs kun leveres kartofler af samme kvalitet og sort.

Nødvendige afvigelser herfra skal aftales med vejeren, og bevidst overtrædelse heraf betyder, at man mister retten til at transportere kartofler til fabrikken.

Kartofler med under 15% stivelse modtages kun ifølge aftale med fabrikken.

På vejesedlen er angivet, hvor stort et kontraktforbrug (19,5% kartofler), det enkelte læs har udgjort, og hvor stort det samlede kontraktforbrug i kampagnen har været. Se desuden Omregningstabel for leverancer 2018.