Lægning

Igen i år er det store spørgsmål: ”Er det tid at lægge kartofler?”, men forskellen i for­hold til sidste år er, at det bliver 3 uger senere! Generelt skal kartofler lægges, når jorden er tjenlig. Når vi som nu er et stykke henne i april, skal man ikke længere kigge så meget på jordtemperaturen, for selv om den ikke har nået de ønskede 8°C ved lægningen, vil den hurtigt nå derop. Så bare, fordi der er lidt sne på jorden i dag, skal man ikke afholde sig fra at overveje at lægge kartofler i næste uge! Årets problem bliver snarere, at læggekartoflerne endnu ikke er klar til lægning.

Har kartoflerne ikke fået spirer på minimum 2-3 mm ved lægningen, vil der, når jorden er kold, gå lang tid, inden spiringen starter. Og rigtig mange læggekartofler har endnu ikke fået øjne. Derfor kan læggekartoflerne kan med fordel varmes op nu for få gang i spiringen.

Vær dog opmærksom på, at kartoflerne også kan spire for meget, og specielt i sorterne Oleva, Signum, Kardal og Stayer skal man passe på med for tidlig forvarmning. Generelt er der størst udbytte, hvis kartoflerne kan lægges tidligt og dermed få en lang vækstsæson. Udkørslen af læggekartofler har ikke kunnet undgå at blive forsinket på grund af det vedvarende kolde vejr, så vi derfor vil vi gerne bede om en smule tålmodighed! Hvis der skulle være et problem omkring levering, kan Niels Jørgen Kris­tensen kontaktes på 40 15 62 33.

Flyvehavre - forsøgsareal ønskes
Flyvehavre er sjældent et problem i kartofler, og midlet Titus har en rimelig effekt på denne plante. Da der imidlertid er udsigt til, at Titus måske udgår, kan det være inter­essant at undersøge alternativer. Hos LandboNord er der et ønske om at lave et forsøg med bekæmpelse af flyvehavre for et kemifirma. Hvis du har et areal med forekomst at flyvehavre, bedes du kontakte Claus Nielsen på 41 63 99 33 eller Henrik Pedersen på 40 68 62 33.

.