Læggekartofler er grundstenen i kartoffelproduktion, og kvaliteten af anvendte læggekartofler samt valg af den rigtige sort er afgørende for et godt udbytte i kartoffelavlen. AKV Langholt forhandler læggekartofler i både sorter til kartoffelmel og sorter til spisekartofler.

De kartoffelsorter, AKV Langholt tilbyder, er hovedsagelig sorter, der er udvalgt i samarbejde med det hollandske firma AGRICO, som AKV repræsenterer i Danmark. Kartoffelsorterne er selvfølgelig officielt optaget på sortslisten, som er den officielle afprøvning af en sort, der sikrer, at den er dyrkningsegnet. Derudover har sorterne været afprøvet i AGRICOs forsøgssystem, som omfatter forsøg i en række europæiske lande, og til sidst sker der en prøvedyrkning i Danmark på forskellige lokaliteter, således at vi kender sorten, når den kommer i produktion.

At producere læggekartofler af høj kvalitet er en vanskelig sag. Derfor har AKV Langholt indført sit eget kvalitetssikringsprogram. Kontrollen er her langt mere omfattende end den statslige kontrol, der udføres af Plantedirektoratet. AKVs program omfatter minimum 6 besøg hos hver avler i løbet af året, og der sker bedømmelser på en række punkter, der har betydning for læggekartoflens kvalitet.