Kuras

Dyrkningsvejledning august  2008(HP/NJK/JK)

Vigtigt
Kuras skal gødes moderat med N
Kuras er spiretræg og bør ikke opbevares køligt frem til lægning.

Generelt
Hovedsort til levering midt i kampagnen. Sen sort med meget stort udbytte og middel til høj stivelsesprocent. I de sidste års forsøg har Kuras givet meget store udbytter. Sorten har i praksis vist meget gode resultater.

Gødskning
Kuras skal gødes relativt lavt med N, hvilket vil sige omkring 150 N på jb2 med vanding og 10-20 kg N mindre på jb2 uden vanding og på jb 4 jord

Sygdomme
Kuras har den bedste topskimmelresistens af alle melsorter, hvilket vil give en stor sikkerhed mod skimmelangreb og en besparelse i sprøjtningerne. Re¬sistensen mod virussygdomme er god, ligesom sorten er spi¬retræg. Kuras kan få knoldskimmel, som kan give problem hvis den høstes i fugtig vejr, og ikke tørrer hurtigt efter optagning.

Høst og optagning
Knoldene kan blive meget store. Optagningen er sædvanligvis nemmere end hos Produ¬cent og Kar¬dal, men den bør ikke høstes sent i sæsonen, da lav jordtemperatur kan give mange optageskader. Opbeva¬ringen af Kuras er sædvanligvis også god.

Læggekartofler
Ved avl af læggekartofler skal man være opmærksom på, at Kuras sætter få knolde og derfor skal sættes med meget lille planteafstand. Kuras er spiretræg, hvilket gør at den enten skal køles sent ned om efteråret, eller også skal den have en god forvarmning.