Kontaktpersoner

Indkaldelser
Charlotte Geertsen
+45 20 60 39 82

Indvejning Vejehus
45 + 20 60 39 85

Rådgivning
Henrik Pedersen
+45 40 68 62 33

Rådgivning
Niels Jørgen Kristensen
+45 40 15 62 33

Rådgivning
Claus Nielsen
+45 41 63 99 33

Overdragelser, pant m.v.
Jytte Koldkjær
+45 20 60 39 91 / +45 25 34 96 54

Økonomi, afregninger
Brian Nielsen
+45 20 60 39 89

Leverancer skal være normal handelsmæssig kvalitet, dvs. sunde og friske kartofler med mindst mulig mængde smuds. Som smuds tæller foruden jord også ler, sten, halm, toppe, rådne og frosne kartofler mv.

Kartofler, der efter fabrikkens vurdering ikke er egnede til melfremstilling, eller hvor det vil indebære store omkostninger at foretage rensning, vil blive afvist.

Dette gælder såvel med hensyn til indhold af jord og lette fremmedlegemer som indhold af rådne eller frosne kartofler.

Afvisning kan ske selv ved en normal smudsprocent, såfremt der er stor enkeltforekomst af f.eks. halm, træstykker, toppe, slagger mv.

Ved kvalitetsafvigelse SKAL chauffør/avler henvende sig til vejeren inden indvejning, således at læsset kan vurderes, inden aflæsning påbegyndes.

Der ydes ikke smudspræmie til kartofler under 17% stivelse.

Smuds afregnes  i henhold til nedenstående tabel:

Smudssystem