AKV´s Agro-afdeling har til formål at styrke det økonomiske resultat i kartoffelavlen hos fabrikkens andelshavere, samt at medvirke til at sikre kartoffelforsyningen til AKV. På denne side er der informationer til at styrke disse mål.

Kartoffelinfo 
Indeholder generelle vejledninger, præsentationer fra avlermøder samt andet, der kan bidrage med viden og inspiration til kartoffelavlere.

AKV Vejledning i N gødskning
Denne side indeholder vejledning i anvendelse af bladstilk analyser til brug ved styring af N-tildeling.

Børsen
Er AKV andelshaveres handelsplads, hvor ting vedrørende kartoffelavl kan sættes til salg eller til køb.

Forsøg
Indeholder forsøgsrapporter og andre projekter, herunder forsøg og demonstrationer af en række nye sorter.

Aktuelt fra AKV - Agronyt fra forsiden
Agronyt fra forsiden viser samme agro-nyheder, som vises på forsiden. Her er der nyhedsbreve, skimmelvarsling og anden aktuel rådgivning fra AKV.