15 december, 2016 9:08

Læggekartoffelsituationen

Som det ser ud nu, er der ventelister på læggekartofler til foråret, og derfor er det meget vigtigt, at man passer godt på de læggekartofler, der ligger på lagrene. Det er vigtigt at få kigget til lageret, gerne dagligt, og det kunne være en god ide med en logbog til notering af temperatur, luftfugtighed, samt hvornår man sidst har kontrolleret for kondensfugt.

Husk at kontrollere for kondensfugt. Kan dette konstateres, skal der ventileres noget mere, og der kan også opstå lommer, hvor der ikke ventileres optimalt, hvor så en flytning af blæsere kan være en nødvendighed.

Husk også, at når der skal udskiftes luft, skal denne være koldere end kartoflerne for ikke at danne fugt.

Overskæring af Læggekartofler

De fleste er nu ved at have overblik over mængden af læggekartofler, og dem, der har planer om overskæring af overstørrelser eller sortering og skæring i samme arbejdsgang skal sikre sig, at kvaliteten af deres læggekartofler er ok til dette formål.

Vi har fået kendskab til en simpel test for latent smitte med Fusarium.

Vi vil tilbyde denne lagertest og et lagerbesøg til de af AKV’s avlere, der overvejer overskæring af læggekartofler.

Vi vil ikke med sikkerhed kunne garantere, at vi med test og besøg kan give det endelige svar på, om partiet er egnet til overskæring, men håber det kan give os og jer et større overblik over den generelle sundhed i forskellige partier læggekartofler.

Test

Testen består i, at 50 sunde læggekartofler overskæres og rystes sammen i papirspose, som lukkes. Der skal ved lukning hænges en fugtig klud i posen. Posen henstilles ved ca. 20 grader i 3 uger. Derefter skulle det være muligt ved visuel bedømmelse at vurdere, i hvilket omfang partiet måtte være smittet latent med fusarium.

Testen vil vi gerne lave hurtigst muligt, så kontakt os, så vi kan lave en opsamlingsrunde.

Kontakt for lagerbesøg og test Claus Nielsen 41639933 eller mail chn@akv-langholt.dk

Bestilling overskæring

For bestilling/reservation til overskæring så ring til AGRO + og snak med

Morten Nielsen på 51 67 42 38

 

så han kan få et overblik over mængde til overskæring.