7 november, 2016 12:09

Frost og lagring

Vejret er ved at være koldt, og det er kartoflerne også. I kule er ét lag fiberdug ikke nok længere. Skal kartoflerne opbevares i længere tid, burde de være dækket med halm og plastik nu, og er de ikke det, er det på høje tid at få det gjort.

Skal kartoflerne leveres i løbet af ugen, og er de kun dækket med et lag fiberdug, vil det være nødvendigt at lægge mere fiberdug og plastik over.

Husk: Frostskadede kartofler giver tab både for dig og for fællesskabet!

I huse skal man også passe på ikke at køle kartoflerne for meget ned. En kartoffel, der er 2-4°C, producerer ikke meget varme, og de kan derfor have vanskeligt ved at holde sig selv varme i en senere frostperiode.