AKV Langholt udfører en række forsøg sammen med LandboNord. Det drejer sig om Landsforsøgene, men også projekter inden for områder som rodfiltsvamp, fritlevende nematoder, sten, hypning, gødskning og meget mere. Endvidere udføres der forsøg og demonstrationer af en række nye sorter, hvilket sker i samarbejde med det hollandske firma AGRICO.

Husk også at læse Kartoffelinfo-sektionen - klik her.

Læs PDF´erne i oversigten herunder:

AKV projekter 2021, støttet af KAF

AKV 4  Forbedret kvælstofudnyttelse i kartoffelavl 2020 - delrapport

AKV 3 Optimeret kali og magnesium gødskning 2020 - slutrapport magnesium tildeling

AKV 2 Optimeret kali og magnesium gødskning 2020 - delrapport kali optimum

AKV 1 Optimeret kali og magnesium gødskning  2020 ved brug af protamylasse - delrapport Kali

AKV 6 Nye sygdomme i dansk kartoffelavl rapport 2019

AKV 5 AKV lagring af melkartofler 2019

AKV 4 Optimeret kali og magnesiumgødskning ved brug af Protamylasse 2017 - 2019 - delrapport kali

AKV 3 Optimeret kali- og magnesiumgødskning ved brug af protamylassedel 2019 - delrapport Mg

AKV 2 Rapport optimeret gødskning af stivelseskartofler 2019 - delrapport 2 erfaringer fra praksis

AKV 1. Forbedret kvælstofudnyttelse i kartoffelavl 2019 - Del rapport 1 gødnings forsøg

AKV projekter 2019, støttet af KAF

AKV projekter 2018, støttet af KAF

2016 - 2018 AKV Reduceret N-optimum ved delt gødskning til kvælstof krævende sort

2018 AKV nye sygdomme i dansk kartoffelavl

2018 AKV lagring af melkartofler

2018 AKV Magnesium til stivelseskartofler

2018 AKV Onfarm forsøg

2017-2018 AKV Udnyttelse af kali i protamylasse og patentkali til melkartofler

2017 AKV N-optimum for nye resistente kartoffelsorter

2017 AKV Nye sygdomme i dansk kartoffelavl

2017 AKV OnFarm forsøg 2017

2017 AKV Reduceret N-optimum ved delt gødskning af kvælstofkrævende sort

2017 AKV Udnyttelsesprocent af kalium i Protamylasse og Patentkali

2017 Bladanalyser i praksis

Anvendelse af bladanalyser i praksis 2016

Begrænsning af sortben ved langtidsfrilægning 2015-2016 KAF

Beskadigelser ved optagning af melsorter KAF

Fritlevende nematoder - dyrkningsstrategi for at reducere skader KAF

N og P optimum for nye resistente sorter KAF

Nye sygdomme i dansk kartoffelavl KAF

Reduceret N-optimum ved delt gødskning til kvælstof krævende sorter KAF

AKV projekter 2017, støttet af KAF

Oversigt over projekter 2016

Begrænsning af sortben ved langtidsfrilægning 2015

N og P Optimum

Rapport AKV forårskoncept KAF

Rapport AKV mekanisk ukrudtbekæmpelse KAF

Placering af Fosforgødning 2014

Forårskoncept: Jordbehandling og lægning 2014

Sortben og nedvisningsmetoder 2014

Slutrapport: Overskæring læggekartofler 2013

Delrapport: Sortbensyge 2013

Delrapport: Mekanisk ukrudtbekæmpelse 2013

Oversigt over AKV projekter 2012

Projektbeskrivelse 2011

Projektbeskrivelse 2010

Rapport: Jordsmitte med skimmel KAF rapport 2009 - 10

Spildkartofler 2009 - rapport AKV Langholt

AKV Projekter i 2009

Projekt: Gødning og sorter 2008

Rapport: Jordbehandling 2008

Projekt: Forekomst og bekæmpelse af fritlevende nematoder 2008

Rapport vedr. nematodeforsøg 2007

Rapport: Rodfiltsvamp og fritlevende nematoder 2006

Rapport: Sammenligning af Stenstrenglægger/Stenfræser 2006