Siden, hvor andelshaverne via en annonce har mulighed for at komme i kontakt med avlere eller andre med interesse for kartoffeldyrkning. Her kan annonceres salg, køb, leje af kartoffelmaskineri, andele og lignende. 

Annoncer optages ved henvendelse til Jytte Koldkjær på tlf. 20 60 39 91.

For at bevare en vis aktualitet på siden slettes alle annoncer automatisk efter 1/2 år. Annoncer vedr. køb/leje/salg af andele slettes dog pr. 1. juni, med mindre andet er aftalt.

Børsen

Andele sælges

12. okt - 2018

10.000 hkg leveringsret til AKV sælges. Peter Bastholm – Tlf. 30 98 72 09

Læs mere

Andele købes

3. okt - 2018

Leveringsret til AKV købes. Christoffer Ulrich – Tlf. 28 45 26 06                                                        

Læs mere

Kartoffelkasser

12. feb - 2018

2.200 stk. kartoffelkasser sælges til en pris af kr. 50,- pr. stk. 100 x 120 x 85 med et rumindhold på 5 hkg. Jan Nørgaard – Tlf. 22 31 39 32

Læs mere