24 oktober, 2017 12:42

AKV’s andelsandelshavere har ved en ekstraordinær generalforsamling den 18. oktober 2017 besluttet at udvide AKV’s faste tegning med 750.000 hkg.

Andelene udbydes først til de nuværende andelshavere, der har frist til og med den 3. november 2017. Herefter udbydes evt. resterende andele til alle efter først-til-mølle-princippet, hvilket vil sige, at jo hurtigere man sender materialet ind, jo større mulighed er der for at få del i nytegningerne.

Der inviteres i denne forbindelse til et informationsmøde for interesserede landmænd i Hjallerup torsdag den 2. november 2017. Tilmelding til Jytte Koldkjær på tlf. 253496554 eller e-mail jk@akv-langholt.dk senest onsdag den 1. november 2017 kl. 09.00.

Tegningsmaterialet findes ved at trykke på linkene nedenfor.

 

Invitation til tegning af andele til AKV Langholt okt 17

Tegningsmateriale 201017 ikke andelshavere

Ny avler til AKV