Kontaktpersoner

Indkaldelser
Charlotte Geertsen
+45 20 60 39 82

Indvejning Vejehus
+45 20 60 39 85

Rådgivning
Henrik Pedersen
+45 40 68 62 33

Rådgivning
Niels Jørgen Kristensen
+45 40 15 62 33

Rådgivning
Claus Nielsen
+45 41 63 99 33

Overdragelser, pant m.v.
Jytte Koldkjær
+45 20 60 39 91 / +45 25 34 96 54

Økonomi, afregninger
Brian Nielsen
+45 20 60 39 89

Afregning til avler vil normalt ske 3 dage efter leveringsugens udløb.

Kartoflerne afregnes til 2,25 kr/kg stivelse (43,88 kr/hkg kartofler med 19,5% stivelse). Prisen gælder for leverancer op til 105% af kontraktmængden. Ved afregningen sker der fradrag for produktionsafgift (0,35 kr/hkg).

Der betales et tillæg for høj stivelsesprocent, svarende til 0,35 kr/hkg kartofler pr. stivelsesenhed over 19,5%.

Efterbetaling ydes - afhængigt af årets resultat m.v. - til kartofler indenfor kontraktmængden efter følgende princip:

0-50%Basis efterbetaling
50-100%Dobbelt efterbetaling
100-105%Besluttes senere
Over 105%Besluttes senere

Herudover betales der et fragttilskud, som beregnes individuelt pr. avler, afhængig af afstand for den enkelte mark, målt i fugleflugt fra AKV..

Betaling kan kun ske ved bankoverførsel.

Fabrikken noterer kun transporter fra andelshaver til pengeinstitut eller andelshavere imellem. Endvidere gør vi med hensyn til høstpantebreve opmærksom på, at der påhviler andelshaverne pligt til at underrette AKV om oprettelse af et høstpantebrev inden 14 dage efter høstpantebrevets oprettelse, dog senest inden påbegyndelsen af levering.