Layer1@2x

AKV LANGHOLT

Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 165 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg nord for byen Langholt tæt ved afkørsel 17 (Lyngdrup) på motorvejen E45 Aalborg-Frederikshavn. AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.

Webshoppen er åben - klik her for at se udvalget

Aktuelt fra AKV

AKV’s andelsandelshavere har ved en ekstraordinær generalforsamling den 18. oktober 2017 besluttet at udvide AKV’s faste tegning med 750.000 hkg. Andelene udbydes først til de nuværende andelshavere, der har frist til og med den 3. november 2017. Herefter udbydes evt. resterende andele til alle efter først-til-mølle-princippet, hvilket vil sige, at... Read more

Læs mere

AKV anbefaler: At du på det areal, hvor du skal dyrke læggekartofler i 2017, ud-tager en jordprøve til undersøgelse for kartoffelcystenematoder (også kaldet kartoffelål). Der udtages en prøve for hver 3 ha, og en prøve består at 60 stik udtaget med et jordspyd jævnt fordelt over arealet (håndter prøven forsigtigt, da... Read more

Læs mere

Læggekartoffelsituationen Som det ser ud nu, er der ventelister på læggekartofler til foråret, og derfor er det meget vigtigt, at man passer godt på de læggekartofler, der ligger på lagrene. Det er vigtigt at få kigget til lageret, gerne dagligt, og det kunne være en god ide med en logbog... Read more

Læs mere