Layer1@2x

AKV LANGHOLT

Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 185 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg nord for byen Langholt tæt ved afkørsel 17 (Lyngdrup) på motorvejen E45 Aalborg-Frederikshavn. AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.

Webshoppen:

Bestil dine spirekasser online på Kartoffelcentralen.

Aktuelt fra AKV

AKV anbefaler: At du på det areal, hvor du skal dyrke læggekartofler i 2017, ud-tager en jordprøve til undersøgelse for kartoffelcystenematoder (også kaldet kartoffelål). Der udtages en prøve for hver 3 ha, og en prøve består at 60 stik udtaget med et jordspyd jævnt fordelt over arealet (håndter prøven forsigtigt, da... Read more

Læs mere

Læggekartoffelsituationen Som det ser ud nu, er der ventelister på læggekartofler til foråret, og derfor er det meget vigtigt, at man passer godt på de læggekartofler, der ligger på lagrene. Det er vigtigt at få kigget til lageret, gerne dagligt, og det kunne være en god ide med en logbog... Read more

Læs mere

Jordløsning i forbindelse med lægning eller efter lægning Erfaringerne fra vores forsøg og i praksis viser store økonomiske merudbytter ved jordløsning i Nordjylland. I forsøg i 2016 er der opnået et merudbytte på 12 hkg stivelse/ha ved jordløsning med Agrisem jordløsner efter lægning. Jordløsningen kan foretages på to måder: Ved... Read more

Læs mere