Layer1@2x

AKV LANGHOLT

Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 185 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg nord for byen Langholt tæt ved afkørsel 17 (Lyngdrup) på motorvejen E45 Aalborg-Frederikshavn. AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.

Webshoppen:

Bestil dine spirekasser online på Kartoffelcentralen.

Aktuelt fra AKV

AKV Langholt er lige nu i gang med en investering i større timekapacitet, således at vi fra efteråret 2019 vil være i stand til at producere 32 ton mel/time mod tidligere 20/ton mel pr. time. Dette sammen med tidligere investering i inddampningsanlæg, nyt proteintørreri og en silo til opbevaring af... Read more

Læs mere

AKV’s andelsandelshavere har ved en ekstraordinær generalforsamling den 18. oktober 2017 besluttet at udvide AKV’s faste tegning med 750.000 hkg. Andelene udbydes først til de nuværende andelshavere, der har frist til og med den 3. november 2017. Herefter udbydes evt. resterende andele til alle efter først-til-mølle-princippet, hvilket vil sige, at... Read more

Læs mere

AKV anbefaler: At du på det areal, hvor du skal dyrke læggekartofler i 2017, ud-tager en jordprøve til undersøgelse for kartoffelcystenematoder (også kaldet kartoffelål). Der udtages en prøve for hver 3 ha, og en prøve består at 60 stik udtaget med et jordspyd jævnt fordelt over arealet (håndter prøven forsigtigt, da... Read more

Læs mere