Layer1@2x

AKV LANGHOLT

Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 165 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg nord for byen Langholt tæt ved afkørsel 17 (Lyngdrup) på motorvejen E45 Aalborg-Frederikshavn. AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.

Salg af læggekartofler i spirekasser - lukket for i år

 

Aktuelt fra AKV

Skimmel Vi har nu haft to perioder med skimmelvejr, og det er derfor tid at starte skimmelbehandlin­gerne. Der er udsigt til en uge med nedbør og derfor også skimmelrisiko. Anbefaling Der behandles med 0,3 l Revus/ha i denne uge. Cikader For dem, der ikke har bejdset med Prestige, er det... Read more

Læs mere

Sprøjtning med Titus

25. maj - 2016

  Der må maksimalt anvendes en dosering på 30 g/ha Titus deles altid i flere behandlinger – normalt 2 x 15 g Ved Titus-behandlinger skal der altid tilsættes sprede-klæbemiddel Vær opmærksom på, at hvis der skal der anvendes kvikmiddel (Agil, Focus Ultra), skal dette ske en uge efter sidste Titusbehandling... Read more

Læs mere

Mål jordens fasthed

20. maj - 2016

Lån et penetrometer på AKV Jordens fasthed kan måles med et penetrometer. Penetrometret trykkes ned i jorden, og jordens fasthed vises på uret i toppen. For at få et godt billede kan man måle for hver 25-50 cm i en hel læggebredde (ca. 3 meter). Herved får man et billede... Read more

Læs mere

For sent til Roundup

19. maj - 2016

Kartoflerne har i år mange steder nærmest haft raketfart på op ad jorden, og samtidig har der været megen blæst de seneste dage. Derfor er der også nogle, der ikke har nået at få udsprøjtet Roundup før kartoflernes fremspiring. Løsningen her er: 1,2-1,5 l Reglone/ha +  1,2-1,5 l Fenix/ha De... Read more

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse 2016

12. maj - 2016

  Standardbekæmpelse i 2016 1,5 l Roundup + 1,0-1,5 l Fenix lige før fremspiring 7-8 dage senere ca. 15 g Titus + sprede-klæbemiddel 7-8 dage senere ca. 15 g Titus + sprede-klæbemiddel (Pris ca. 750 kr/ha) Fenix er et jordmiddel, der ligger som en tynd film på jordoverfladen. Er kammen... Read more

Læs mere