Layer1@2x

AKV LANGHOLT

Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 165 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg nord for byen Langholt tæt ved afkørsel 17 (Lyngdrup) på motorvejen E45 Aalborg-Frederikshavn. AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.

Salg af læggekartofler i spirekasser - lukket for i år

 

Aktuelt fra AKV

Lagring af melkartofler Især næste uge bliver den helt store uge til optagning af kartofler til lager. Samti­dig siger vejrudsigten, at det bliver fugtigt med ikke ret stor forskel mellem dag og nattemperatur. Det gør, at det er sværere at få flyttet fugt ud af lagrene. Derfor denne liste af... Read more

Læs mere

Optagning og lagring Kartoflerne ser ud til at give et godt udbytte i år, og især stivelsesprocenten er rigtig god. Forrige uge blev den gennemsnitlige stivelsesprocent målt til 20,9%, og i sidste uge var den 20,8%. Det har været tørt, og dette giver især smudsprocenter i den lave ende, dog... Read more

Læs mere

Skimmel Skimmelrisikoen er for nærværende stort set væk, og skimmelbehandlingerne sluttet for i år. Arealer med skimmel, der skal lagres, kan nedvisnes med 1 l Reglone 7 dage før optagningen. Optagning Er du ikke kommet i gang med optagning til lager, er det på høje tid. Ikke alle lagerkartofler kan... Read more

Læs mere

Skimmel Med de kølige nætter er skimmelrisikoen aftagende. Der kan dog forekomme enkelte nætter, hvor temperaturen vil give anledning til spredning. Anbefaling Vi mener, at skimmelbehandlingen kan standse nu. Skulle der være arealer, der er meget grønne, og hvor der forekommer skimmel, kan der foretages en behandling med ½ dosis... Read more

Læs mere