Layer1@2x

AKV LANGHOLT

Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 165 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg nord for byen Langholt tæt ved afkørsel 17 (Lyngdrup) på motorvejen E45 Aalborg-Frederikshavn. AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.

Salg af læggekartofler i spirekasser - lukket for i år

 

Aktuelt fra AKV

Skimmel

18. jul - 2016

Skimmel Der er middel risiko for skimmelspredning. Der er efterhånden meldinger om forekomst/ angreb flere steder i Nordjylland, og det er vores forventning, at man kan finde skimmel i endnu flere marker. Anbefaling Behandling i denne uge er ¾ dosis Ranman Top eller ½ dosis Ranman Top (0,25 l/ha) +... Read more

Læs mere

Skimmel – Top og Top

12. jul - 2016

Skimmel Der har været et par dage med gunstigt skimmelvejr, men det skulle være sidste dag i denne omgang, hvorefter skimmeltrykket falder. Dette gælder dog ikke for den vestlige del af Vend­syssel og Himmerland. Skimmelangreb – Og hvad så? Hvad gør man, hvis der er skimmel? Hvis det kun er... Read more

Læs mere

Nedvisning af læggekartofler Kartoflerne er vokset meget hurtigt i år, og derfor er de første allerede klar til nedvis­ning nu. Normale mellæggekartofler kan sjældent nedvisnes med Reglone alene, og der­for anbefa­ler vi Spotlight til nedvisning. Inden behandling med Spotlight skal alle blade fjernes fra kartoffelplanten, da Spotlight ikke er virksom... Read more

Læs mere

Skimmel

11. jul - 2016

Skimmel Vi er i en periode med middel-høj risiko for skimmel. Der er nu observeret skimmel i hele landsdelen, men det er vores opfattelse, at der er tale om beskedne angreb. Kartoflernes vækst er fortsat meget kraftig, og der er en stor bladmasse, der skal beskyttes. Anbefaling Der behandles med... Read more

Læs mere

Skimmel Vi er i en middel risikoperiode. Hyppig nedbør er gunstig for skimmelspredning, men megen blæst og relativt lave temperaturer begrænser spredningen. Der er fundet skimmel flere steder i Nordjylland (i Sydøstvendsyssel). Kartoflernes vækst har været meget kraftig, og der er en stor bladmasse, der skal beskyttes. Anbefaling Der behandles... Read more

Læs mere